Viden og uddannelse

Få opdateret din viden om ernæringsrelateret emner, som f.eks. praktisk håndtering af sondeernæring, tilbehør og pumper.

Herunder finder du information om:

 • Undervisningsmoduler
 • Retningslinjer for praktisk håndtering af sondeernæring
 • Retningslinjer for tilbehør samt viden om ernæring og sygdom
 • Bibliotek med relevante ESPEN guidelines
 • FAKD rammeplaner
Videnscenter

Formålet med Ernæringsteamets videnscenter

Vi formidler faglig og evidensbaseret viden i en lang række forskellige ernæringsrelaterede emner, til sundhedsfagligt personale.
Undervisningen henvender sig til alle grupper af sundhedsfaglige, der beskæftiger sig med klinisk ernæring.

Undervisningen planlægges og varetages af vores erfarne produktspecialister som alle har en baggrund som klinisk diætist eller Cand. Scient. i klinisk ernæring.

Ernæringsteamets videnscenter tilbyder:

 • Undervisningsmoduler af 1-1,5 times varighed som webinar eller fysisk møde
 • Kursusbevis som dokumentation
 • Livesessions på ca. 30 min.
 • Ernæringsfaglige arrangementer

  I meget velkommen til at kontakte os med forslag til emner til undervisning, så vi sikrer, at undervisningen målrettes jeres behov og de problemstillinger, som fylder i jeres dagligdag. 

  Kontakt vores produktspecialister for nærmere information.
  2248 3800
  Email diaetist@mediq.com

  Hold øje med vores hjemmeside, hvor information omkring kommende arrangementer løbende bliver opdateret.

Undervisningsmoduler/ webinar

Den småtspisende borger

Beskrivelse af modulet:

På modulet er der fokus på den småtspisende borger, der er i risiko for underernæring eller som allerede er underernæret.
Vi gennemgår bl.a. metoder til at øge energiindtagelse via almindelig mad, berigelse af fødevarer og orale kliniske ernæringsprodukter. Efter et afsluttet undervisningsmodul sendes et kursusbevis som dokumentation for gennemførelse.

Du får viden om:
• Underernæring og konsekvenserne heraf
• Metoder til opsporing af underernæring og sikring af sufficient ernæringstilstand
• Metoder til at gøre måltidet mere appetitligt
• Anbefalinger for ernæring til den småtspisende borger og effekt heraf
• Kliniske ernæringsprodukter som supplerende ernæring eller til sufficient dækning af ernæringsbehovet
• Dysfagi, kostformer, samt klinisk ernæring relateret til dette

Målgruppe:
Modulet henvender sig til sundhedsfagligt personale, der beskæftiger sig med småtspisende patienter/borgere, og som er interesserede i, og ønsker viden om metoder til at sikre sufficient ernæring til den småtspisende borger.

Varighed:
1-1,5 time. Ønskes kortere varighed, kontakt os på tlf. 2248 3800 eller mail diaetist@mediq.com.

Tilmelding og information:
Kontakt os på tlf. 2248 3800 eller diaetist@mediq.com for tid og dato, samt mere information.

Datoer for webinarer opdateres løbende på vores hjemmeside, senest 14 dage før online undervisningen finder sted.

Anvendelse af sondeernæring og tilbehør

Beskrivelse af modulet

Vi har fokus på borgere, der ikke længere kan dække sine næringsbehov sufficient gennem et oralt indtag og ernæres delvist eller fuldt med sondeernæring. Vi gennemgår de forskellige metoder til administration af sondeernæring, og hvordan både sondeernæring og tilbehør håndteres. Modulet inddrager desuden anbefalinger for energi-, protein- og væskebehov. Efter et afsluttet undervisningsmodul sendes et kursusbevis som dokumentation for gennemførelse.

Du får viden om
• Forskellige typer af sonder der anvendes i forbindelse med ernæring
• Pleje og hygiejne af sonder og tilbehør
• Praktiske aspekter ved håndtering af sondeernæring
• Komplikationer forbundet med sondeernæring
• Sondeernæringstyper og i hvilken situation den enkelte type anvendes
• Anbefalinger for energi, protein og væske

Målgruppe
Modulet henvender sig til sundhedsfagligt personale, der beskæftiger sig med patienter/borgere, der ernæres med sondeernæring, og som er interesserede i, og ønsker viden om håndtering af sondeernæring og tilbehør.

Varighed:
1-1,5 time. Ønskes kortere varighed, kontakt os på tlf. 2248 3800 eller mail diaetist@mediq.com.

Tilmelding og information:
Kontakt os på tlf. 2248 3800 eller diaetist@mediq.com for tid og dato, samt mere information.

Datoer for webinarer opdateres løbende på vores hjemmeside, senest 14 dage før online undervisningen finder sted.

Livesessions

Ernæringspumper
Session med vejledning i håndtering af ernæringspumpen i forbindelse med sondeindgift. Vi leder dig igennem alle step fra du kobler ernæringssæt og ernæring til pumpen, og frem til endt måltid. Samtidig introduceres du for pumpens indstillingsmuligheder, alarmfunktioner og fejlfinding. Vi gennemgår én pumpe pr session, d.v.s pumper fra Nestlé, Fresenius Kabi og Nutricia (Compat Ella, Amika, Flocare Infinity).

Brush-up på hygiejne ved håndtering af tilbehør
Du får et brush-up i anvendelsen af tilbehør i forbindelse med sondeindgift, og bliver vejledt i håndtering af ernæringssprøjter, -sæt og sonder. Sidst men ikke mindst vil du få en grundig gennemgang af interval for udskiftning af de forskellige tilbehør.

Ernæringsdrikke
Vi præsenterer dig for de forskellige typer af ernæringsdrikke, der findes på markedet, og guider dig i hvilke typer, der kan og/eller bør anvendes i forskellige situationer. Sessionen afsluttes med et praktisk forslag til hvordan ernæringsdrikken kan præsenteres og nydes.FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster undervisningen?
Undervisningen er gratis, når du handler kliniske ernæringsprodukter og tilbehør hos Mediq Danmark.

Hvem kan deltage?
Vores livesessions henvender sig både til sundfagligt personale, såvel som pårørende og patienter/borgere.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå fysisk på dit plejecenter eller som et webinar. Livesessions sendes direkte og muliggør deltagelse fra lige der, hvor du befinder dig. Alt hvad du har brug for, er en pc/lap top/tablet eller en mobil med internetadgang, så er du klar til at se med.

 Jeg har et emne, jeg gerne vil have undervisning i, men som jeg ikke kan finde på hjemmesiden? I meget velkommen til at kontakte os med forslag til emner til undervisningen, så vi sikrer, at undervisningen målrettes jeres behov og de problemstillinger, som fylder i jeres dagligdag. 

Kontakt vores produktspecialister for nærmere information.
Tlf. 2248 3800
Email diaetist@mediq.com
 

Hvordan kommer jeg i gang?
Kontakt os på tlf. 2248 3800 eller mail; diaetist@mediq.com, for mere information.

Hvem underviser?
Undervisningen planlægges og varetages af vores erfarne produktspecialister som alle er uddannet kliniske diætister eller Cand.scient, i klinisk ernæring.

Hvilke emner bliver der undervist i?
Vi tilbyder undervisning i emner som f.eks. ”Den småtspisende borger” og ”Anvendelse af sondeernæring og tilbehør”.
I meget velkommen til at kontakte os med forslag til emner til undervisningen, så vi sikrer, at undervisningen målrettes jeres behov og de problemstillinger, som fylder i jeres dagligdag. 
Kontakt os på tlf. 2248 3800 eller mail diaetist@mediq.com for nærmere information.

På hvilket niveau foregår undervisningen?
Undervisningen henvender sig både til personale, der ikke har den store erfaring med klinisk ernæring, og de der arbejder med det til dagligt, og ønsker at få opdateret deres viden.
Inspirationskurserne kan være til nytte for både sundhedsfagligt personale, borgere og pårørende.

 Vi kan ikke sætte en hel time af til undervisningen, kan det afkortes?
I meget velkommen til at kontakte os med forslag til emner til undervisningen, så vi sikrer, at undervisningen målrettes jeres behov og de problemstillinger, som fylder i jeres dagligdag. 
Kontakt os på tlf. 2248 3800 eller mail; diaetist@mediq.com, så finder vi en løsning.

 Er der mulighed for smagsprøver i forbindelse med undervisningen?
Til udvalgte undervisningsmoduler der afholdes fysisk, er der mulighed for at smage på diverse ernæringsdrikke og desserter.

Praktisk håndtering af sondeernæring

Forberedelse til sondeernæring

 • God håndhygiejne.
 • Kontroller udløbsdato og åbningstidspunkt på sondeernæring inden brug.
 • Gør sondeernæring og udstyr klar på et rent bord.
 • Ryst emballagen inden brug.


Vigtigt at huske

 • Kontrol af sondens placering
 • Hovedgærdet bør være hævet min 45 grader under og indtil ½ time efter måltidet
 • Sondeernæring gives ufortyndet
 • At give væske nok
 • At skylle sonden igennem med min. 20 ml vand før og efter hver sondeindgift, samt før og efter indgift af medicin
 • Et måltid bør minimum tage 20 minutter, for at undgå ubehag


Opbevaring og hygiejne

 • Uåbnet sondeernæring opbevares ved stuetemperatur max 22 °C (ikke i sol og ikke < 5 °C)
 • Åbnet sondeernæring opbevares i køleskab
 • Anvendelse af overskydende sondeernæring skal ske inden 24 timer efter åbning
 • Revurder hængetider ved perioder med meget varmt vejr, dvs. > 22 °C)


Undgå at sonden stopper til

 • Skyl altid sonden før og efter der gives sondeernæring og medicin med min. 20 ml vand
 • Enclean-børste kan rense sondestudsen for snavs. Kan købes her: Enclean-børste
 • Glaserede/overtrukne tabletter og kapsler må ikke pulveriseres
 • Alm. tabletter mortes og opløses i vand, ikke i sondeernæringen
 • Brug helt flydende medicin eller stikpiller
 • Er sonden stoppet, skyl med danskvand eller saltvand
 • Lille sprøjte giver større tryk i forhold til Janetsprøjte og kan muligvis løsne ’proppen’


Opmærksomhedspunkter

 • God mundhygiejne
 • Jævnlig vejning
 • Ved lav sondemadsvolumen kan man i samråd med klinisk diætist overveje tilskud af vitaminer og mineraler
 • Observer dagligt huden omkring sonden for rødme, hævelser og trykmærker


Hvornår er der behov for en revurdering af sondekosten?

 • Efter ca. 6 måneder
 • Ved vægttab
 • Utilsigtet vægtforandring
 • Diarré / obstipation
 • Kvalme / opkastninger
 • Lungebetændelse
 • Gentagne infektioner
 • Sår
 • Andre sygdomme

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så kontakt os på tlf.: 2248 3800, eller mail: diaetist@mediq.com

OBS: Der kan være lokale retningslinjer, som foreskriver anden praksis. I sådanne situationer følges den lokale anvisning.

Pleje og hygiejne af sonder og tilbehør

Nasalsonde

 • Kontroller altid sondens placering ved anlæggelse og før indgivelse (ved kontinuerlig ernæring mindst 1 gang/vagt). Dette kan gøres således:
  • Lyt med stetoskop.
  • Aspirer på sonden. Mål evt. pH-værdien af aspiratet.
 • Følg altid den lokale instruks for hvordan sondens placering skal kontrolleres
 • Skift næseplasteret en gang i døgnet og flyt sondens placering for at undgå tryk
 • Brug helst flydende lægemidler
 • Husk god mundhygiejne
 • Skift sonden min. hver 6. uge

Se vores udvalg af nasalsonder i produktkataloget: Medicinsk tilbehør til sondeernæring 


PEG-pladesonde

 • Vask dagligt under plade og omkringliggende hud. Tør godt efter
 • Observer dagligt huden omkring stomien for rødme, hævelse og trykmærker. Ved tvivl kontakt egen læge

Sonden drejes dagligt en halv omgang, så den ikke ”gror fast”. Dette gøres således:

          1) Løsne sonden fra fikseringspladen.

          2) Pres sonden 1,5 cm ind i maven.

          3) Drej sonden en halv omgang (180 grader).

          4) Træk sonden tilbage til der mærkes modstand.

          5) Fæst sonden til fikseringspladen så der kun er 2-5 mm mellem maveskind og fikseringsplade.
 • Hold huden omkring sonden ren og tør.

Ved lækage anvendes superabsorberende forbinding. Gaze anbefales i udgangspunkt ikke.

 • Det anbefales, at sonden skiftes til en ballonsonde efter 6 måneder

  Se vores udvalg af tilbehør og reparationsdele PEG-pladesonder i produktkataloget Medicinsk tilbehør til sondeernæring 

Ballonsonder og knapsonder

 • Vask dagligt under sonden og omkringliggende hud. Tør godt efter
 • Observer dagligt huden omkring stomien for rødme, hævelse og trykmærker. Ved tvivl kontakt egen læge
 • Sonden drejes dagligt en halv eller hel omgang (afhænger af sondetype)
 • Vand i ballonen udskiftes ugentligt. Obs: Ved flocare sonder anvendes sterilt vand. Ved MicKey/MicG sonder anvendes postevand
 • Skift sonden ca. hver 3. måned (nogle ballonsonder kan ligge i op til 8 måneder). Visse typer af medicin kan gøre sonden "utæt" og medføre hyppigere udskiftning
 • Hav altid en ekstra sonde liggende
 • Hold huden omkring sonden ren og tør. Ved lækage anvendes superabsorberende forbinding. Gaze anbefales i udgangspunktet ikke
Se vores udvalg af ballon- og knapsonder i produktkataloget Medicinsk tilbehør til sondeernæring  

Læs om vores ballonsonder og knapsonder i produktkateloget

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så kontakt os på tlf.: 2248 3800, eller mail: diaetist@mediq.com

OBS: Der kan være lokale retningslinjer, som foreskriver anden praksis. I sådanne situationer følges den lokale anvisning.

Remedier

Interval for udskiftning af sonde-tilbehør

Engangssprøjter - smides ud efter én gangs brug.

Flergangssprøjter - genanvendelige. Følg vaskevejledningen, som du finder her. 

Sondemadsflasker - smides ud efter én gangs brug.

Ernæringssæt - udskiftes dagligt.

Forlængerslanger til knapsonder - udskiftes hver uge.

Vandbeholdere - udskiftes dagligt.

 

Se udvalget af vores remedier til sondeernæring i produktkataloget Medicinsk tilbehør til sondeernæring.

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så kontakt os på tlf.: 2248 3800, eller mail: diaetist@mediq.com.

OBS: Der kan være lokale retningslinjer, som foreskriver anden praksis. I sådanne situationer følges den lokale anvisning.

Ernæringspumper

En ernæringspumpe anvendes til automatisk at indgive sondeernæring. En pumpe er nødvendig til kontinuerlig indgift af sondeernæring, og kan ligeledes anvendes til indgift af bolus. Fordelen med en ernæringspumpe er, at man har hænderne frie mens sondeernæringen løber ind, samt at sondeernæringen løber ind med et konstant tempo. 

Til pumpen anvendes ernæringssæt som passer til de enkelte pumper. Derudover anvendes stativ hvorpå pumpen og sondeernæringen kan hænge. Ved behov for en mere fleksibel løsning, kan man anvende en specialindrettet rygsæk, som designmæssigt ligner en helt almindelig rygsæk.

Vi forhandler og udlejer gratis tre forskellige slags pumper;

Læs om vores ernæringspumper i produktkateloget: Medicinsk tilbehør til sondeernæring

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så kontakt os på tlf.: 2248 3800, eller mail: diaetist@mediq.com

Viden om ernæring, sygdom og utilsigtet vægttab

Børn

Ernæringsprodukter til børn

I visse situationer kan der være behov for at give kliniske ernæringsprodukter til børn. Der kan opstå midlertidige, periodiske eller varige behov for særlig ernæring. Det kan være i forbindelse med akut eller kronisk sygdom eller ved forskellige handicaps. Uanset årsagen er det vigtigt, at der tages hånd om situationen så barnets trivsel og udvikling optimeres bedst muligt.

Mediq Danmark har et bredt sortiment af kliniske ernæringsprodukter, og tilbehør til børn.                                                                                                                                              

 • Forskellige specielle modermælkserstatninger til behandling af allergi eller nedsat optagelse/fordøjelse hos spædbørn
 • Ernæringsdrikke, specielt tilpasset børns behov
 • Sondeernæring, specielt tilpasset børns behov     
 • Specialprodukter, målrettet metaboliske sygdomme
 • Sonder og tilbehør                                     
 • Produkter til præmature og spædbørn større

Ernæringsdrikke til børn

Alle ernæringsdrikke til børn er fuldgyldige, og kan derfor anvendes som eneste ernæringskilde til at dække barnets fulde behov. Er appetitten nedsat, kan de med fordel anvendes som supplement til den øvrige kost, for at sikre at barnet får tilstrækkelig med ernæring. Drikkene findes med flere forskellige smagsvarianter, som smoothie og som dessertcreme. Desuden findes der varianter med og uden fibre.


Se vores store udvalg af ernæringsdrikke til børn her.

Sondeernæring til børn

Sondeernæring gives igennem en sonde til børn, som ikke er i stand til selv at dække behovet fra almindelig mad og drikke, og kan gives som eneste ernæring, eller anvendes som supplement.

Der findes flere forskellige typer sondeernæring målrettet forskellige ernæringsmæssige behov.

 • Standardprodukter og energirige produkter med eller uden fibre
 • Produkter målrettet nedsat optagelse/fordøjelse af næringsstoffer
 • Glutenfri sondeernæring
 • Produkter med lavt indhold af laktose målrettet børn over et år
 • Sondeernæring er klassificeret som ”levnedsmidler til særlige medicinske formål”
 • Produkterne er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Se vores store udvalg af ernæringsdrikke til børn her.

Produkter specielt tilpasset børns behov

Ernæringsprodukter til børn er specielt tilpasset børns behov. Sondeernæring til børn er specifikt målrettet enten alders- eller vægtgruppe, for at en given dosis bidrager med passende mængde af protein, mikronæringsstoffer og elektrolytter.

Den daglige dosis afhænger blandt andet af den aktuelle vægt, aktivitetsniveau og eventuel sygdom. Med hjælp fra den kliniske diætist kan barnets ernæringsbehov beregnes. Desuden er det vigtigt med løbende justering i takt med barnets udvikling og vækst. Ernæringsprodukter til børn bør altid gives i samråd med læge, klinisk diætist og andet sundhedsfagligt personale.

Børn som har behov for at få kliniske ernæringsprodukter, bliver ofte fulgt af en klinisk diætist enten på hospital eller i kommunen. I de tilfælde går Mediq Danmarks diætister kun ind i udarbejdelse og opfølgning på ernæringsplan, efter aftale med den lokale diætist.

Sygdomsrelateret underermæring

KOL
En stor del af KOL-patienter er undervægtige. Undervægten hos denne patientgruppe, og særlig tabet af muskelmasse, giver en dårlig prognose [1].

Overordnet findes der to typer af KOL;

 1. "Pink puffers" er oftest undervægtige
 2. "Blue Bloaters" vil ved første øjekast syne overvægtige

For begge grupper gælder det, at de har svært ved at bibeholde deres muskelmasse.[2].                                                                                              
Forklaringen på undervægt og -ernæring hos KOL-patienter kan være manglende fysisk aktivitet, øget stofskifte, og manglende appetit. Derudover kan tygge- og synkeproblemer pga. åndenød i forbindelse med måltidet, ligeledes være en del af forklaringen [3].

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ernæringsterapi til KOL-patienter er en del af rehabiliteringsprogrammet i kombination med rygestop og fysisk træning [1].                                                                                                                    
Det er vigtigt at få tilstrækkeligt med protein, for at mindske muskeltabet. Som følge af nedsat appetit og vanskeligheder ved at tygge maden, kan klinisk ernæring i form af berigelsesprodukter, ernæringsdrikke samt evt. sondeernæring være en god hjælp for denne patientgruppe [2].

Har du ernæringsmæssige udfordringer i forbindelse med din KOL, kandu få råd og vejledning på tlf.: 2248 3800, eller mail: CTA knap diaetist@mediq.com. Se vores store sortiment af ernæringsprodukter her: webshop. CTA knap

Referencer:
[1] National Klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL, Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/National-Klinisk-Retningslinje-for-Rehabilitering-af-patienter-med-KOL.ashx?la=da&hash=81976AC77E8FCEF659052AE0A1ED378C18AEAC47
[2] Annemie, M. et. al. Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement, European Respiratory Journal 2014 44: 1504-1520: https://erj.ersjournals.com/content/44/6/1504
[3] S.D. Ankera, et.al., ESPEN guidelines on enteral nutrition: Cardiology and Pulmonology (2006), http://espen.info/documents/ENCardioPulm.pdf

Småtspisende ældre

Småtspisende ældre
Med alderen kommer der fysiologiske ændringer, som bl.a. fører til mindre muskelmasse og en forringelse af muskelfibersammensætningen. Tab af muskelmasse nedsætter det daglige aktivitetsniveau, og påvirker livskvaliteten og modstandsdygtigheden overfor sygdom. Ernæringen spiller en stor rolle i forhold til at mindske muskeltabet, og dermed bevare funktionsniveauet. Imidlertid kan ældre ofte have forskellige udfordringer der gør, at deres kostindtag ikke er tilstrækkeligt [1].

Ældre med nedsat appetit, kan have behov for at spise hyppige små energi- og proteintætte måltider. Her kan anvendes forskellige berigelsesprodukter, som kan blandes op med drikkevarer og i måltidsretter. Med berigelsesprodukter øges næringsindholdet af den daglige kost, og risikoen for vægt- og muskeltab mindskes. Ernæringsdrikke kan ligeledes anvendes som en del af kosten til småtspisende ældre.

Få 10 gode råd til dig, der ikke får nok at spise: Se video   CTA knap (se video)

Daler appetitten i takt med alderen, kan du få råd og vejledning om kost til småtspisende på tlf.: 2248 3800, eller mail: diaetist@mediq.com. Se også vores store sortiment af berigelsesprodukter og ernæringsdrikke på vores webshop.  CTA knap

Referencer:
[1] Volkert D, et al., ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics, Clinical Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024

Dysfagi

Dysfagi
I daglig tale kaldes dysfagi også for synkebesvær. Synkefunktionen er afhængig af en anatomisk struktur og et velfungerende nervesystem. Disse anatomiske strukturer og nervesystemet i mund og svælg, kan være beskadiget som følge af en række sygdomme, herunder mange neurologiske lidelser, hos apopleksi- og hoved-hals-cancer-patienter, samt hos raske ældre [1].   

Som følge af dysfagi vil synkesikkerheden og/eller synkeeffektiviteten nedsættes. Ved nedsat synkesikkerhed, risikerer borgeren at fejlsynke mad og drikkevarer til lungerne, hvilket kan føre til lungebetændelse. Nedsættes synkeeffektiviteten vil bearbejdning og transport af mad og drikkevarer hæmmes. Resultatet bliver utilstrækkelig ernæring, med vægttab og dehydrering til følge [2].                                                                                                       

Det er vigtigt, at tilpasse kosten til en dysfagivenlig kost. Dette gøres ved at tilrette kostens konsistens og ved at give energi- og proteinrige små måltider fordelt over 6-8 måltider dagligt [1]. For at tilrette mad- og drikkevarer til de ønskede konsistensser, kan fortykningsmidler anvendes [1]. Der findes ligeledes færdiglavede ernæringsdrikke tilpasset borgere med dysfagi, og synkegels, som kan hjælpe med at sluge tabletter.  

Se i video hvordan du får den rette konsistens med fortykningsmidler: Se video  CTA knap

Har du problemer med at synke, kan du få råd og vejledning om modificering af kosten på tlf.: 22483800, eller mail: diaetist@mediq.com. Se vores store sortiment af fortykningsmidler og synkegel her: webshop: ELLER Læs mere på produkter til dysfagi

Referencer:
[1] Burger, R. et. al., ESPEN guideline clinical nutrition in neurology, Clinical Nutrition 37 (2018) https://www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN-guideline_clinical_nutrition_in_neurology.pdf
[2] Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (≥18 år) personer med øvre dysfagi, Center for Kliniske Retningslinjer: http://cfkr.dk/retningslinjer/godkendte-retningslinjer/ernaering/klinisk-retningslinje-for-modificeret-kost-og-vaeske-til-voksne-(880518-aar)-personer-med-oevre-dysfagi.aspx

Kræft

Kræft
De fleste patienter med kræft vil opleve manglende appetit, madlede, diarré og nedsat fysisk aktivitet med vægttab til følge [1]. En dansk undersøgelse viste, at næsten halvdelen af alle patienter med kræft, tabte sig i løbet af deres sygdomsforløb [2].
Underernæring hos patienter med kræft har alvorlige konsekvenser, da det har en negativ betydning for prognosen, giver nedsat modstandskraft til at stå imod behandlingen, og medvirker til nedsat livskvalitet [1].

Kræftpatienter har ofte svært ved at indtage tilstrækkeligt med energi og protein gennem almindelig kost. Patienterne bør derfor tilbydes ernæringsterapi med vejledning af en klinisk diætist. Her vil det ofte være nødvendigt at supplere kosten med klinisk ernæring i form af berigelsesprodukter, ernæringsdrikke, og/eller sondeernæring [1].

Har du ernæringsmæssige udfordringer i forbindelse med din kræftsygdom, og er du ikke tilknyttet en sygehus- eller kommunediætist, kan du få råd og vejledning på tlf.: 2248 3800, eller mail: CTA knap diaetist@mediq.com. Se vores store sortiment af ernæringsprodukter her: webshop. CTA knap

Referencer:
[1] Arends J, et al., ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients, Clinical Nutrition (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2016.07.015
[2] Kostogcancer, Rapport om kræftpatienters kost og ernæring, 2016, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Foreningen af Kliniske Diætister, Kost & Ernæringsforbundet, Fresenius Kabi.

Bibliotek med guidelines
Privatlivspolitik