Mediq Danmark Ernæring

 


Vores landsdækkende ernæringsteam består af erfarne produktspecialister, som alle er uddannet kliniske diætister. Vi garanterer høj service på et professionelt og forståeligt niveau

Vi 
tilbyder uvildig vejledning og kan skræddersy ernæringsplaner tilpasset individuelle behov under hensyntagen til sygehistorik og smagspræferencer. Vejledningen kan foregå pr. telefon, på mail eller på patientens adresse. 
Ernæringsteamet 
støtter patienten i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet. Teamet samarbejder både med sygehus, praktiserende læge,  kommunediætist og hjemmepleje.

Vi fungerer som bindeled, så vi sikrer tryghed for patienten i hele forløbet.


Mediq Danmark er en af de største leverandører af medicinsk udstyr til den danske sundhedssektor og er oprindelig grundlagt som en dansk familievirksomhed, der går 50 år tilbage.

Vi samarbejder med alle dele af den danske sundhedssektor.

Mediq Danmark er en af de største leverandører af medicinsk udstyr til den danske sundhedssektor. Vi er ca. 200 medarbejdere i Danmark, der har adresse i Brøndby hvor vores lager, kundeservice og supportfunktioner hører til. 


Mediq er en del af den internationale Mediq-koncern med ca. 3.000 medarbejdere fordelt på selskaber i 13 lande i Europa. I Norden er Mediq den største leverandør af medicinsk udstyr via selskaberne i hhv. Sverige, Norge, Finland og Danmark. 

Privatlivspolitik